Informatie Garantie

STANDAARD GARANTIE: Kosteloos: 8 jaar

Gedurende de eerste 8 jaar na implantatie:                                                                                             Bij een technisch defect van het implantaat, zoals ruptuur of contractuur, waarbij vervanging van het implantaat noodzakelijk is, zal kosteloos een nieuw implantaat van hetzelfde profiel en volume worden verstrekt. 

LIFELONG BONUS: Na 8 jaar

Als na meer dan 8 jaar na de implantatie een vervanging noodzakelijk of vrijwillig is, zal één implantaat kosteloos worden aangeboden indien beide implantaten worden vervangen. Indien enkel één implantaat wordt vervangen, zal er een preferentieel tarief voor dit implantaat worden gerekend. Het profiel en volume naar keuze. Bij een defect nieuw implantaat, zal het garantieprogramma opnieuw worden gehanteerd. 

SIGNALERING VAN LEKKAGE

Het is bij een Monobloc® Hydrogel-CMC niet noodzakelijk om een beschadiging te ontdekken met behulp van een MRI: het implantaat ‘verraadt’ zichzelf en zal leeglopen op een bijna pijn- en schadeloze manier. De vulling van de Monobloc Hydrogel trekt namelijk bij vrijkomen in het lichaam vocht aan, daardoor zult u een asymmetrie (verschil in grootte van de beide borsten) opmerken. De vulling is biologisch afbreekbaar. 

GARANTIEPROCEDURE

Mocht u een kapot implantaat constateren, neemt u dan contact op met uw chirurg. Indien er sprake is van garantie kan uw chirurg de garantieprocedure in werking stellen. Hiertoe zijn de gegevens van uw implantaat noodzakelijk. Na het verwijderen van het implantaat zal uw chirurg een incidentenformulier dienen in te vullen met een aantal gegevens van het beschadigde implantaat. Tevens zal uw handtekening hiervoor worden gevraagd. Vervolgens zal het implantaat naar de fabrikant worden opgestuurd voor verder onderzoek.

GARANTIEKAARTJE

Bovenstaande garantie zal enkel kunnen worden verstrekt wanneer de operatiedatum van de eerste implantatie en het referentie- en serienummer(s) bekend zijn. Deze gegevens worden u middels een garantiekaartje verstrekt. Hierbij is het van belang dat u na de operatie het (tijdelijke) implantatenkaartje volledig ingevuld meekrijgt waar tevens de implantaatstickers op dienen te worden geplakt.

IMPLANTAATCHECK.NL

Uw implantaten worden geregistreerd in DBIR – Dutch Breast Implant Register -. Via implantaatcheck.nl kunnen u en uw chirurg deze gegevens later altijd terug vinden.

lennenInformatie Garantie