Informatie Garantie

GRATIS: STANDAARD GARANTIE VAN 10 JAAR

Bij een technisch defect van het implantaat, waarbij de omhulling zijn integriteit verliest en ruptureert binnen 10 jaar na de eerste implantatie, zal een nieuw implantaat van hetzelfde profiel en volume worden verstrekt.

GRATIS: STANDAARD LEVENSLANG NA 10 JAAR

Als na meer dan 10 jaar na de implantatie een vervanging noodzakelijk of vrijwillig is, zal 1 implantaat kosteloos worden aangeboden indien beide implantaten worden vervangen. Indien enkel 1 implantaat wordt vervangen zal er een preferentieel tarief voor dit implantaat worden gerekend. Het profiel en volume naar keuze.

SIGNALERING VAN LEKKAGE

Het is bij een Monobloc Hydrogel niet noodzakelijk om een beschadiging te ontdekken met behulp van een MRI: het implantaat ‘verraadt’ zichzelf en zal leeglopen op een bijna pijn- en schadeloze manier. De vulling van de Monobloc Hydrogel trekt namelijk bij vrijkomen in het lichaam vocht aan, daardoor zult u een asymmetrie (verschil in grootte van de beide borsten) opmerken. Daar de vulling biologisch afbreekbaar is, is dit niet schadelijk voor de gezondheid.

GARANTIEPROCEDURE

Mocht u een kapot implantaat constateren, neemt u dan contact op met uw chirurg. Indien er sprake is van garantie kan uw chirurg de garantieprocedure in werking stellen. Hiertoe zijn de gegevens van uw garantiecertificaat noodzakelijk. Na het verwijderen van het implantaat zal uw chirurg een incidentenformulier dienen in te vullen met een aantal gegevens van het beschadigde implantaat. Tevens zal uw handtekening hiervoor worden gevraagd. Vervolgens zal het implantaat naar de fabrikant worden opgestuurd voor verder onderzoek.

GARANTIEKAARTJE

Bovenstaande garantie zal enkel kunnen worden verstrekt wanneer de operatiedatum van de eerste implantatie en het referentie- en serienummer(s) bekend zijn. Deze gegevens worden u middels een garantiekaartje verstrekt. Hierbij is het van belang dat u na de operatie het (tijdelijke) implantatenkaartje volledig ingevuld meekrijgt waar tevens de implantaatstickers op dienen te worden geplakt.

GARANTIECERTIFICAAT

Met de gegevens op dit (tijdelijke) garantiekaartje kunt u vervolgens op deze website onder het kopje aanvraag garantie uw persoonlijke digitale garantiecertificaat aanvragen. Tevens kunt u aansluitend kiezen voor een hardcoverpasje, welke u eventueel bij andere (bank)passen kunt bewaren en zo altijd bij u draagt.

lennenInformatie Garantie